Πρόγραμμα Λειτουργιών

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Α) Χειμερινό ωράριο: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ:.........στις 18:00 ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ:.....στις 18:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ:......στις 10:30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ            

Κάθε 1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: στις 18:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

                                                               & ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ του ΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Β) Καλοκαιρινό ωράριο

Β1: ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΙΤΗ:.........στις 19:00 ΑΓΙΟ ΡΟΔΑΡΙΟ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ:.....στις 19:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ:......στις 10:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κάθε 1η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: στις 18:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

                                                          & ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ του ΑΓΙΟΤΑΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Β2: ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ:.......στις 10:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ

Α) Χειμερινό ωράριο:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ:.......στις 09:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β) Καλοκαιρινό ωράριο: ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ:.......στις 08:30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ:.......στις 10:30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ:...............στις 17:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ:....στις 10:30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΜΗΛΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ:............στις 08:30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Ο Θεός είναι μια άπειρη σφαίρα που το κέντρο της είναι παντού και η περιφέρειά της πουθενά.
Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής

                                                  

                                                                           holy bible