Ιστοσελίδα Καθολικής Εκκλησίας:

http://www.cathecclesia.gr

 

◈Ιστοσελίδα Ενορίας Αγίου Παύλου Πειραιά

http://www.naos-aghiospavlos.gr

 

◈Ιστοσελίδα Ενορίας Αγίου Ιωάννου Ψυχικού

http://www.paroisse-saintjeanbaptiste.gr

 

◈Ιστοσελίδα CARITAS Ελλάς

http://www.caritas.gr

 

◈Ιστοσελίδα Γραμματείας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα - Ελληνογαλλικά Σχολεία (Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.):

http://www.gieie.gr       

 

◈Ιστοσελίδα Μοναχικού Τάγματος Ιησουιτών:

http://www.jesuits.gr/

 

◈Ιστοσελίδα Μοναχικού Τάγματος Δομινικανών:

http://www.domenicani.gr/

 

◈Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

http://www.minedu.gov.gr

 

◈Ιστοσελίδα Αγίας Έδρας:

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

 

ΙστοσελίδαComité Européen pour l’Enseignement Catholique (C.E.E.C.):

http://www.ceec.be

 

ΙστοσελίδαComité Européen pour l’Enseignement Catholique (Ο.Ι.E.C.):

http://www.infoiec.net/georedirect.aspx

Ο Θεός είναι μια άπειρη σφαίρα που το κέντρο της είναι παντού και η περιφέρειά της πουθενά.
Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής

                                                  

                                                                           holy bible